Politică de confidențialitate

I. Informaţii generale

I.1. Noţiuni privind protecţia datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau  asupra  seturilor  de  date  cu  caracter  personal,  cu  sau  fără  utilizarea  de  mijloace  automatizate,  cum  ar  fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,  divulgarea  prin  transmitere,  diseminarea  sau  punerea  la  dispoziţie  în  orice  alt  mod,  alinierea  sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Un operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Politica de confidenţialitate se referă la datele personale ale clienţilor noştri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locaţia noastră, angajaţi sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. şi se aplică datelor cu caracter personal colectate: direct la recepţie, prin e-mail, prin formulare diverse, CV-uri, înregistrări ale sistemului de supreveghere video, pagina proprie de internet, reţele sociale. În scopul desfășurării activitatii, SC VOLTER SRL poate colecta, prelucra şi stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unuei obligaţii legale/unui interes legitim prevăzut de lege. Aceste date pot fi (fără a fi limitative): nume, prenume, adresă, telefon, adresă de e-mail, cetăţenie, etc.

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC VOLTER SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Această politică de confidenţialitate are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii noastre de internet.

I.2. Cine suntem?

SC VOLTER SRL este o societate ce activeaza in domeniul aplicatiilor electrice si a vanzarii cu amanuntul, cu sediul în Bulevardul Bucovina 97, Gura Humorului, judetul Suceava, Telefon: 0723 356 585.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de către SC VOLTER SRL

Dacă sunteți un client al nostru, SC VOLTER SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume, număr telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, precum şi orice alte categorii de date pe care le furnizaţi în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea paginii noastre web: www.volter.ro.

III. Folosirea cookie-urilor

Cookie-urile sunt fişiere de mici dimensiuni, în general alcătuite din litere şi cifre, care sunt descărcate în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către un utilizator afişează un anumit site web. Site-ul web transmite informaţii către browser, iar acesta creează un fişier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul site web, browserul accesează şi transmite acest fişier către serverul site-ului web.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoasă și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. 

Pentru a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, pagina noastră de internet (www.volter.ro) poate folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dvs.

Dacă lași un comentariu pe pagina noastră de internet, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de e-mail și site-lui tău web. Acestea sunt pentru confortul tau, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Dacă editezi sau publici un comentariu, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul comenteriului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

IV. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

SC VOLTER SRL colectează date cu caracter personal în următoarele cazuri:

IV.1. Dacă sunteți utilizator al paginii noastre internet: www.volter.ro

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați pagina noastră de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-ului, precum și îmbunătățirea acestuia. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care SC VOLTER SRL este obligată, în mod legitim, să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de SC VOLTER SRL în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al SC VOLTER SRL de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

IV.2. Dacă sunteți un client sau un potențial client al SC VOLTER SRL

SC VOLTER SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați.

Accesul la serviciile oferite de SC VOLTER SRL

Datele dumneavoastră personale sunt necesare pentru a fi posibil accesul la serviciile noastre privind:

– cererea unei oferte; temeiul de prelucrare a datelor este, în acest caz, executarea unui contract;

– solicitarea unui serviciu; prelucrarea datelor cu caracter personal se face, în acest caz, în baza unei obligații legale.

Servicii personalizate

Pentru SC VOLTER SRL este foarte importantă comunicarea cu dumneavoastră în diverse scopuri, spre exemplu opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre sau oferirea serviciilor personalizate.

Soluţionarea sesizărilor

Pentru a putea soluţiona eventualele întrbări/sesizări/reclamaţii ale dumneavoastră cu privire la serviciile oferite de SC VOLTER SRL, sunt necesare datele dumneavoastră de contact.

Îndeplinirea unei obligaţii legale

În anumite situații, SC VOLTER SRL vă poate solicita unele date personale, în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu legislația specifică în vigoare. Totodată, dumneavoastră veți fi informat cu privire la categoriile de date personale solicitate, temeiul legal al prelucrării, precum și destinatarii, dacă este cazul.

IV.3. Dacă sunteți un angajat al SC VOLTER SRL

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă/acte adiţionale, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, date din actul de identitate, date personale incluse în CV, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

IV.4. Dacă doriţi să deveniţi angajat al SC VOLTER SRL

În cazul desfăşurării operaţiunilor de recrutare de personal, categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt: nume, prenume, domiciliu, adresa poştală, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

IV.5. Dacă sunteți un colaborator/partener al SC VOLTER SRL

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a intra în relații contractuale cu noi. Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

IV.6. Dacă sunteți un vizitator al SC VOLTER SRL

SC VOLTER SRL utilizează datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea bunurilor și a personalului. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

V. Dispoziţii finale

V.1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod egal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Durata prelucrării datelor cu caracter personal va fi întotdeauna în conformitate cu scopul prelucrării sau conform obligaţiilor legale specifice în domeniu.

V.2. Drepturile persoanelor vizate

Dacă ai lăsat comentarii pe această pagină web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), persoanele vizate au următoarele drepturi în ceea ce privește datele personale și prelucrarea acestora de către operator:

Dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal;

Dreptul la rectificare;

Dreptul la ştergerea datelor;

Dreptul la restricţionarea prelucrării;

Dreptul la portabilitatea datelor;

Dreptul la opoziţie;

Dreptul de a adresa sesizări.

Referitor la dreptul de a adresa sesizări, ne puteți contacta prin e-mail la: dpo@volter.ro, prin telefon la: 0723356585, sau în scris la adresa: Bulevardul Bucovina 97, Gura Humorului, judetul Suceava, Cod Poștal 727415.